โครงการ: งานก่อสร้างภายในร้านพิซซ่าฮัท

ที่ตั้ง: ตลาดต้นตาล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สถานะ: สร้างเสร็จปี 2561