top of page

โครงการ: งานก่อสร้างภายในร้านพิซซ่าฮัท

ที่ตั้ง: ศูนย์การค้าแฟรี่พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สถานะ: สร้างเสร็จปี 2561

bottom of page