เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท เอสไอ อาร์คิเทคเชอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ก่อตั้งโดยสองพี่น้อง สุภัค และสุวินัย อินทะสร้อย สุภัคเรียนจบปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ หลังจากเรียนจบปริญญาตรีสุภัคได้ทำงานเป็นสถาปนิกในออฟฟิตสถาปนิกและหลังจากนั้นสุภัคได้เดินทางไปศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในที่ The University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งหลักสูตรเน้นในเรื่องสถาปัตยกรรมยั่งยืนในงานออกแบบภายใน หลังจากเรียนจบปริญญาโทสุภัคได้ฝึกงานและทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนเดินทางกลับไทยและก่อตั้งบริษัทของตนเอง ส่วนสุวินัยเรียนจบปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังจากเรียนจบปริญญาตรีสุวินัยได้ทำงานเป็นสถาปนิกในหลายออฟฟิตสถาปนิกก่อนก่อตั้งบริษัทของตนเอง และขณะนี้สุวินัยยังได้ศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรสถาปัตยกรรม สาขาเทคโนโลยีอาคาร ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทีมสถาปนิกของเรา

สุภัค อินทะสร้อย

สถาปนิก และ อินทีเรีย ดีไซเนอร์

การศึกษา

ปริญญาโท หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน

The University of Oklahoma, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​

สุวินัย อินทะสร้อย

สถาปนิก 

การศึกษา

ปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

GET IN TOUCH:

  • Facebook Social Icon

Tel: 092-8438789  084-3659577  

Email: siarchstudio@gmail.com

Banmuang Soi 3

Makkhaeng Mueang Udonthani
41000 Thailand

© 2017 by SI Architecture and Construction

CONTACT US: